Antet

Transfer tehnologic pentru dezvoltarea de noi produse în cadrul SC ELECTRO MAX SRL

Numele beneficiarului: SC ELECTRO MAX SRL  /  Codul MySMIS al proiectului: 150205

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului constă în în dezvoltarea unui produs inovativ (sistem de balizaj portabil) prin transfer tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Realizarea transferului tehnologic prin dezvoltarea unui produs inovativ (sistem de balizaj portabil) și realizarea liniei pilot în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra noului produs în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  3. Ocuparea locului de muncă creat prin proiect de către o persoană din categorii defavorizate în 12 lunide la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului:

  1. Un produs inovativ dezvoltat și o instalație pilot instalată și pusă în funcțiune
  2. Drepturi de proprietate intelectuală înregistrate.
  3. O persoană angajată

Data semnării contractului de finanțare: 28.09.2021

Perioada de implementare a proiectului: 01.11.2020 – 31.07.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.274.676,80 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 819.435,09 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 144.606,18 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 964.041,27 lei

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

APOSTU Adrian – Manager proiect

Telefon: 0254515465, e-mail: [email protected]

electromax_logo

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

bara

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.