Informații privind contractorii implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 7109/ 28.09.2021


Finanțarea nerambursabilă pentru proiect a fost asigurată prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Obiectiv specific – Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, în baza Contractului de finanțare nr. 7109, semnat în data de 28 septembrie 2021.

Nr. crt. Denumire contractor Obiect contract Valoare contract (fără TVA)
1. S.C. INOVIS CONSULTING S.R.L. Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și implementarea proiectului 10.000 euro / 48.751 lei
2. S.C. INTELIFORM S.R.L. Linie tehnologică fabricare bere craft 965.000 lei
3. CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ TUDOR ICLĂNZAN Consultanță cu privire la drepturile de proprietate intelectuală 19.000,00 lei
4. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA (prin CENTRUL DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC POLITEHNICA 2020 – CITT Politehnica 2020) Activități privind realizarea transferului tehnologic 24.000,00 lei
5. S.C. CONFORT MEDIA INVEST S.R.L. Servicii publicare anunț lansare / anunț finalizare proiect 1.500,00 lei
6. S.C. UNLIMITED SOLAR SOLUTIONS S.R.L. Panou solar 3.800,00 lei

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.